Emissies van kortlopend schuldpapier (Jaar)

Bruto-emissies, aflossingen, netto-emissies en uitstaand bedrag van schuldpapier met een oorspronkelijke looptijd van één jaar of minder door Nederlandse ingezetenen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen schuldpapier in euro's en in vreemde valuta. De cijfers zijn op jaarbasis beschikbaar vanaf 1990.

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
Version 1.0
Last Updated February 6, 2019, 10:46 (CET)
Created February 6, 2019, 10:46 (CET)